(12kB)

Grzegorz Timofiejew

(1908 Łódź – 1962 Łódź)

Poeta, prozaik, tłumacz. Ukończył filologię polską i rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie międzywojennym był współzałożycielem i współtwórcą grupy poetyckiej “Meteor” oraz redaktorem “Prądów” i “Wymiarów”.

Zadebiutował w 1930 roku tomikiem “Nie ma mnie w domu”.

W latach 1942-1945 był więźniem hitlerowskich obozów. Po wyzwoleniu powrócił do Łodzi i aktywnie uczestniczył w łódzkim życiu literackim: m.in. współredagował “Łódź Literacką”.

W 1961 roku otrzymał łódzką nagrodę literacką.

Po wojnie wydał :

“Wysoki płomień” – 1946

“W stronę jutra” – 1954

“Wiersze dla dzieci” – 1957

“Gorycz wierzbiny” – 1958

“Wiersze wybrane” – 1961

W roku 1959 ukazały się wspomnienia z okresu międzywojennego i okupacji “Miłość nie zna zmęczenia”, rok później opowieść o obozie koncentracyjnym w Gusen “Człowiek jest nagi”. Ponadto wydał zbior opowiadań “Trudna wolność”, a dla dzieci wiersze “ZOO na zabawie” .